Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Matematyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Plany i Programy Studiów

Matematyka

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów pierwszego stopnia: 

Nazwa kierunku studiów: Matematyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: licencjat
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

Matematyka SPS 2016

Matematyka SPS 2017

Matematyka SPS 2018

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów drugiego stopnia: 

Nazwa kierunku studiów: Matematyka
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: dziedzina nauk matematycznych

Matematyka SDS 2017

Informatyka

Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów drugiego stopnia: 

Nazwa kierunku studiów: Informatyka
Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia
Profil kształcenia: praktyczny
Forma studiów: studia stacjonarne i niestacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: inżynier
Obszar kształcenia: obszar kształcenia w zakresie nauk ścisłych
Dziedziny nauki i dyscypliny naukowe, do których odnoszą się efekty kształcenia: informatyka

Informatyka SPS 2017

Informatyka SPS 2018

Znajdziesz nas tutaj