Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

ZAKŁAD ANALIZY ŚRODOWISKA

Kierunki badań :
 1. Struktura pól klimatycznych na obszarze Polski ze szczególnym uwzględnieniem opadów atmosferycznych.
 2. Naturalne i antropogeniczne zmiany stosunków wodnych na obszarze Pomorza.
 3. Problemy regionalizacji klimatu: metody i aplikacje.
 4. Procesy atmosferyczne oraz klimat Pobrzeży i strefy brzegowej.
 5. Zmiany klimatu w okresie obserwacji instrumentalnych.
 6. Antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego.
 7. Inwentaryzacja czynników i procesów degradujących środowisko przyrodnicze.
 8. Optymalizacja struktury przestrzennej krajobrazów.
 9. Projektowanie systemów terytorialno-krajobrazowych.
 10. Wartościowanie zasobów i stanów środowiska.
 11. Ochrona i renowacja krajobrazów na potrzeby agroturystyki.
 12. Geografia kultur mniejszości narodowych i wyznaniowych.

 

Pracownicy :

Kierownik zakładu
dr hab. Wojciechowski Adam, prof. AP | Tel : 59 84 00 208, wew. 209 | nr pok. 15 | adam.wojciechowski@apsl.edu.pl

prof. dr hab. Kirvel Ivan | Tel : 59 84 00 461, wew. 223 | nr pok. 35 |  ivan.kirvel@apsl.edu.pl

dr hab. Banach Mieczysław, prof. AP - profesor emerytowany

dr hab. Klimko Ryszard, prof. AP - profesor emerytowany

dr Baranowski Dariusz | Tel : 59 84 00 376, wew. 214 | nr pok. 26 | dariusz.baranowski@apsl.edu.pl

dr Wiśniewska Anna | Tel : 59 84 00 408, wew. 218 | nr pok. 31 | anna.wisniewska@apsl.edu.pl

mgr Marszałek Łukasz | Tel : 59 84 00 408, wew. 218 |  lukasz.marszalek@apsl.edu.pl

 

 

Znajdziesz nas tutaj