Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Geografii i Studiów Regionalnych

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr hab. Adam Wojciechowski, prof. AP

Specjalność: paleogeografia, paleolimnologia, malakologia czwartorzędu

Tematy badawcze:

  • cykliczność zmian klimatu górnego plenivistulianu i holocenu
  • malakofauna morska i słodkowodna w analizie paleogeograficznej
  • metody czynnikowe w ocenie atrakcyjności turystycznej wybranych jednostek terytorialnych Pomorza
  • interpretacja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego


Kontakt :

Tel : 59 84 00 150, wew. 206
E-Mail : adam.wojciechowski@apsl.edu.pl

 

Dokumenty :

 

Znajdziesz nas tutaj