Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Seminaria

Seminaria i wykłady specjalne :

 

data / datetytuł / titleautor / author
30.11.2018"Optical cancer tissue detection based on fluorescence and scattering spectroscopy"prof. dr. hab. N. Nemkovich Institute of Physics Academy of Sc. Minsk, Institute of Organic chemistry, University Mainz
29.11.2017"Molecular stark-effect of organic molecules"prof. dr. hab. N. Nemkovich Institute of Physics Academy of Sc. Minsk, Institute of Organic chemistry, University Mainz
25.10.2017
godz. 12.00, sala 105 WMP
"Kryminalistyczne badanie wypadków komunikacyjnych"

Maciej Szyca
Zespół Rzeczoznawców i Biegłych Sądowych Pomorza

01.03.2017
godz. 11.00, sala 105 WMP
"Czym jest "Cyfrowość" (Digital) we współczesnych Agencjach Usług Cyfrowych (Digital Solutions Agencies)?"

dr Mirosław Sopek
MakoLab S.A.

01.03.2017
godz. 9.00, sala 105 WMP
"Co to jest Bitcoin i Blockchain? - nadchodząca rewolucja w finansach i globalnych bazach danych." dr Mirosław Sopek
MakoLab S.A.
28.02.2017
godz. 9.00, sala 105 WMP
"Ewolucja Internetu: od Sieci Dokumentów (Web 1.0) do Sieci Pełnej Znaczeń (Web 3.0)."dr Mirosław Sopek
MakoLab S.A.
27.02.2017
godz. 12.00, sala 105 WMP
"Czym jest w istocie Sztuczna Inteligencja (Artificial Intelligence)? - stan obecny, kierunki rozwoju, korzyści i zagrożenia."dr Mirosław Sopek
MakoLab S.A.
28.06.2016
godz. 12.00, sala 01 WMP
"Molecules and ONPs with Nou-Linear Optical Propertis"Domna-Maria Nikolaidou
University of Parma
21.04.2016"Monitoring photopolymerization of biocompatible polymers by fluorescent spectroscopy"D. Perevoznik
(Laser Centrum Hannover)
20.04.2016
godz. 9.00, sala 01 WMP
"Jednokwantowa rejestracja słabego promieniowania optycznego"prof. Ivan Hulakou
24.03.2016
godz. 11.00, sala 03 WMP
"Klastery wody - mapy stabilności i widma wibracyjne"dr Tomasz Wróblewski
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
 "Characterization of ESIPT with instant spectra of fluorescence and compexation processes"mgr Dimitrij Ushakow
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
22.03.2016"Two photon laser polymerization and fabrication control by fluorescence"V. Huracheuski
(Laser Centrum Hannover)
26.03.2015
godz. 12.00, sala 03 WMP
"Rezultaty konferencji projektu Nano2Fun w Bangalore"mgr Dimitrij Ushakow
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
26.06.2014
godz. 12.30, sala 01 WMP
"Przeniesienie protonu w stanie wzbudzonym (ESIPT)"mgr Dimitrij Ushakow
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
13.06.2014
godz. 10.00, sala 01 WMP
"Badania naukowe prowadzone na Politechnice Poznańskiej."dr Damian Paliwoda
10.04.2014
godz. 12.30, sala 105 WMP
"Luminescencja wokół nas"
wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"
dr Mirosław Brozis
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
28.03.2014
godz. 12.00, sala 105 WMP
"Fotowoltaika - przydatność odnawialnych źródeł energii"
wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"
dr Robert Jaworski
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku

30.01.2014
godz. 12.00, sala 105 WMP

"Mechanizmy procesu transportu masy w materiałach i ich wpływ na model wchłaniania transdermalnego" mgr Paweł Rochowski
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
16.01.2014
godz. 11.00, sala 105 WMP
"Spektroskopia fotoakustyczna i niektóre jej zastosowania"dr hab. Janusz Szurkowski
Instytut Fizyki Doświadczalnej Uniwersytetu Gdańskiego
14.01.2014
godz. 12.00, sala 01 WMP

"Ekologia ryb łososiowatych w odpowiedzi na zróżnicowany stopień zanieczyszczenia ich naturalnych środowisk w strefie przybałtyckiej"    

dr hab. prof. nadzw.
Natalia Kurhaluk
13.01.2014
godz. 10.00, sala 105 WMP
"Fluorescencja, fosforescencja i inne dziwne rzeczy"
wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"
dr Danuta Galanciak
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
08-18.01.2014
godz. 15.30 - 18.00, sala 01 WMP
"Fotonika"
wykłady otwarte profesora wizytującego
prof. Aleksander Starukhin
16.12.2013
godz. 12.00, sala 105 WMP
"Energetyka jądrowa"
wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"
dr Tomasz Wróblewski
21.11.2013
godz. 11.30, sala 01 WMP
"Plazmony i ich zastosowanie"mgr Dymitrij Ushakow
18.11.2013
godz. 12.00, sala 105 WMP

 "Satelitarna kontrola wybranych parametrów środowiska Morza Bałtyckiego"
wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"

dr Tomasz Zapadka
29.05.2013
godz. 12.00, sala 105 WMP
"Zimne atomy i cząsteczki"
wykład popularno-naukowy z cyklu "Fizyka na pokaz"
dr Jacek Szczepkowski
Instytut Fizyki PAN w Warszawie
21.03.2013"Two-photon absorption in organic molecules: characterization technique and design strategy"
06.12.2012
godz. 9.00, sala 01 WMP
"Wykorzystanie techniki wysokociśnieniowej do badań centrów luminescencji w ciele stałym" dr Danuta Galanciak
Instytut Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku
07.11.2012
godz. 9.00, sala 01 WMP
"Jądrowa, termojądrowa, inne - czyli  przyszłość energetyki"prof. dr hab. Grzegorz Karwasz
Instytut Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
25.10.2012
godz. 11.00, sala 01 WMP
"Co w turbinie piszczy"Sylwester Maksymiuk

 

Znajdziesz nas tutaj