Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Granty

 

nr grantu (rok) / no grat (year)kwota przydzielona / amount allocatedosoba odpowiedzialna / responsible personuwagi/ comments
PRELUDIUM Charakterystyki optyczne ziaren pyłku sosny i ich wpływ na jakość pomiarówzdalnych w Bałtyku. Projekt nr: 2017/25/N/ST10/02578 (2018-2021).149 976 złmgr Magdalena Pawlikprojekt NCN 
"Nasz Bałtyk" (2018 - 2019)13 000 złmgr Magdalena Pawlikdotacja z WFOŚiGW w Gdańsku na realizację zadania z zakresu edukacji ekologicznej dla województwa pomorskiego
"Moja stara - nowa szkoła" (2016 - 2018) mgr inż. Agnieszka Włodarkiewiczpoddz. 3.2.1 RPO woj. Pomorskiego, partner wiodoący Gm. Dębnica Kaszubska
Nano2Fun (Nanochemistry of molecular materials for 2-photon functional applications). European Union under FP7 grant agreement N607721 (2013-2017)3 700 000 €prof. dr hab. Vladimir Tomun, prof. zw. APInitial Training Network (ITN). Finansowany przez Komisję Europejską w ramach RP7 - M. Curie Action
POIG.01.01.02-22-011/09 SatBałtyk (2009-2015)4 950 000 złprof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. APSatelitarna kontrola środowiska Morza Bałtyckiego.
Laboratorium Energii Odnawialnej (2010)70 000 złdr Robert JaworskiWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Kierunki matematyczno-przyrodnicze drogą do zawodów z przyszłością.3 500 000 złdr Tomasz Wróblewski 
Single molecules study of individual states of heterogenic ensembles of complex molecules.24 000 złprof. dr hab. Vladimir Tomun, prof. zw. APDAAD (Niemiecka Centrala wymiany akademickiej) grant 2007, Technical University Chemnitz
2752/B/PO1/2008/35190 625 złdr Roman MajchrowskiMinisterstwo Nauki i SW,
grant habilitacyjny
Creative Net dr Tomasz Wróblewskigrant europejski
MOSEM (Leonardo da Vinci)10 500 złdr Tomasz Wróblewskigrant europejski
Ministerstwo Nauki i SW
Grant międzyuczelniany sieciowy (2008-2011)55 000 złdr Roman MajchrowskiMinisterstwo Nauki i SW
0664/B/PO1/2008/34198 750 złprof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. AP 
1 PO3B 060 30 (2006-2008)35 000 złprof. dr hab. Vladimir Tomun, prof. zw. APgrant promotorski MNiSW1P03B
Opracowanie metody określania momentów dipolowych molekuł.
PHYSICS IS FUN (Leonardo da Vinci) (2005-2007)65 000 € / 19 700 €dr Tomasz Wróblewskigrant europejski
SUPERCOMET II (2005 - 2007)35 000 złdr Tomasz Wróblewskigrant europejski
PBZ-KBN-056/PO4/2001/03 (2001-2003)900 000 złprof. dr hab. Dariusz Ficek, prof. APgrant zamawiany

 

Znajdziesz nas tutaj