Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Zastosowań Fizyki

Zakład powstał na bazie Zakładu Spektroskopii Optycznej, którego wieloletnim kierownikiem był prof. dr hab. Henryk Wrembel. Ze względu na przejście prof. Wrembla na emeryturę, w roku 1997 kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. Grzegorz Karwasz. Jednostka zmieniła wówczas nazwę na Zakład Spektroskopii z powodu rozszerzenia działalności naukowej o spektroskopię elektronową, pozytonową oraz masową.

Ostatecznie nazwa Zakład Zastosowań Fizyki powstała w roku 2007,  gdy kierownikiem został dr hab. prof. AP Anatol Jaworek. Do roku 2014 funkcję tę pełniła dr hab. prof. AP Ewa Paul-Kwiek. Obecnie pełniącym obowiązki kierownika zakładu jest dr Tomasz Wróblewski.
Główna tematyka badawcza Zakładu Zastosowań Fizyki dotyczy fizyki atomowej i molekularnej, optyki kwantowej, oraz fizyki ciała stałego przy zastosowaniu metod fizyki teoretycznej, doświadczalnej oraz zaawansowanych technik numerycznych i najnowszych metod nauczania fizyki.

Pracownicy zakładu prowadzą również badania dotyczące interaktywnych metod nauczania fizyki: interaktywne wystawy, a nauczanie fizyki; multimedialne formy nauczania fizyki; nauczanie metodami mieszanymi.

Dodatkowo prowadzone były badania związane z zastosowaniem laserowej ablacji do przeprowadzenia chemicznej analizy aerozoli występujących w miejskich aglomeracjach, obecnie prowadzi doświadczalne i teoretyczne badania nad protonowymi klastrami wody, rozpraszaniem elektronów na atomach i molekułach oraz modelowaniem procesów transferu protonu w gazach.

Znajdziesz nas tutaj