Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Historia

Instutut Fizyki jest jednym z czterech instytutów na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Został założony w 1969 roku jako Zakład Nauczania Fizyki pod kieunkiem Jana Głowackiego. Po transformacji Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Wyższą szkołę Pedagogiczną w 1974 roku dyrektorem Zakładu został dr Emanuel Walentynowicz. Następnie zastąpił go profesor Tadeusz Król, który sprawował tę funkcję do 1982 roku.

W 1988 roku Zakład Dydaktyki Fizyki został przekształcony w Katedrę Fizyki, która składała się z czterech jednostek badawczych: Zakład  Fizyki Doświadczalnej, Zakład Fizyki Teoretycznej i Zakład Nauczania Fizyki. Pierwszym kierownikiem Katedry był profesor Henryk Renk.

W roku 1993 Katedra Fizyki została przekształcona w Instytut Fizyki, którego dyrektorem została profesor Mirosława Żurawska. W kolejnych latach funkcję tę pełnili: 1996-1999 profesor Henryk Wrembel, 1999-2002 profesor Jan Fiutak, 2002-2004 profesor Józef Heldt, 2004-2008 profesor Ewa Paul-Kwiek. W owym czasie Instytut składał się z pięciu jednostek badawczych:

- Zakład Fizyki Doświadczalnej - profesor Vladimir Tomin

- Zakład Spektroskopii - profesor Grzegorz Karwasz

- Zakład Fizyki Środowiska - dr Dariusz Ficek

- Zakład Fizyki Teoretycznej - profesor Ewa Paul-Kwiek

- Zakład Nauczania Fizyki - profesor Mirosława Żurawska

Instytut Fizyki jest najmniejszym instytutem na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym pod względem liczby pracowników naukowych, jednakże badania naukowe prowadzi w bardzo szerokim zakresie. Jest to możliwe dzięki dużej współpracy z wieloma ośrodkami w Polsce jak i w innych krajach. Naukowcy Instytutu Fizyki są uczestnikami licznych grantów i autorami wielu publikacji naukowych w czasopismach z Listy filadelfijskiej.

Od 2008 roku dyrektorem Instytutu jest Vladimir Tomin. W 2009 roku został uruchomiony nowy kierunek studiów: Fizyka Techniczna (specjalizajca: ekotechnologie). Od 2013 roku Instytut prowadzi kolejny kierunek inżynierski: Edukacja Techniczno-Informatyczna. W roku akademickim 2018/2019 zatrudnionych jest 12 pracowników naukowych. W związku ze spadkiem populacji studentów struktura Instytutu została zmieniona w 2011 roku i obecnie składa się z trzech działów:

- Zakład Fizyki Doświadczalnej - profesor Vladimir Tomin

- Zakład Zastosowań Fizyki - p.o. dr Tomasz Wróblewski

- Zakład Fizyki Środowiska - profesor Dariusz Ficek

Obecnie Instytut Fizyki oferuje studentom programy nauczania w dziedzinie Fizyki Technicznej (studia inżynierskie) i Edukacji Techniczno-Informatycznej (studia inżynierskie).

Instytut dysponuje w pełni wyposażonymi laboratoriami w zakresie: mechanika, elektryczność, elektromagnetyzm, elektronika, biofizyka, informatyka, odnawialne źródła energii, projektowanie inżynierskie jak również laboratoriami specjalistycznymi. Jednostka posiada nowoczesną aparaturę do badań eksperymentalnych i komputerowego modelowania w dziedzinie fizyki molekularnej i nanotechnologii. W ostatnich latach, w w wyniku uczestnictwa w grancie Europejskim SatBałtyk, zostało stworzone laboratorium poświęcone badaniom bio-otycznych właściwości wody morskiej i słodkiej. Laboratorium to można sklasyfikować jako jedno z najlepszych tego typu w Polsce.

Instytut jest jednym z członków konsorcjum SatBałtyk (wspólnie z Instytutem Oceanologii PAN w Sopocie, Szczecinie i Uniwersytetem Gdańskim) oraz Nano2Fun (wraz z uniwersytetami w Bordeaux, Parmie, Antwerpii, na Florydzie; Laser Centrum Hannover; ośrodkami naukowymi i firmami innowacyjnymi w Hiszpanii, Indiach i Wielkiej Brytanii). Konsorcja są finansowane przez Unię Europejską.   

Znajdziesz nas tutaj