Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu „Nasz Bałtyk” w Instytucie Fizyki.

Zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu „Nasz Bałtyk” w Instytucie Fizyki.

W dniach 29 listopada oraz 6 i 7 grudnia br. w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach realizacji projektu „Nasz Bałtyk”.   Zajęcia zostały sfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 17 000 zł, z czego wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW wyniosła 13 000 zł.

 

Uczestnikom projektu w oparciu o specjalnie zaprojektowane i wykonane na potrzeby projektu pomoce dydaktyczne, przedstawiono ogólną charakterystykę Bałtyku. Model batymetrii Morza Bałtyckiego wykonany w technologii 3D pomógł uczestnikom prześledzić ukształtowanie dna Bałtyku, przeanalizować jego głębie, oraz poznać znajdujące się na nim zatoki i wyspy. Model wlewu słonej wody z Morza Północnego do Morza Bałtyckiego umożliwił uczniom zrozumienie przebiegu tego ważnego dla Bałtyku zjawiska. Jest ono niezwykle ważne dla samooczyszczania się wód Bałtyku m. in. ze względu na dostarczany tlen do jego głębin.  Uczestnicy mogli zaobserwować jak słona woda atlantycka, dużo gęstsza niż bałtycka, przelewa się przez cieśniny i powoli rozpływa po dnie Bałtyku.

 

Uczestnicy projektu uzyskali odpowiedzi na szereg bardzo ważnych, z uwagi na rosnącą presję człowieka pytań: „Co to jest zakwit?”, „Co to są sinice i fitoplankton?”. Uzyskali także informację o przyczynach powstawania zakwitów, ich skutkach oraz zagrożeniach jakie niosą dla człowieka i zwierząt. Zaprezentowano także najnowsze osiągnięcia nauki i techniki związane z teledetekcją satelitarną.  Uczestnicy dowiedzieli się w jaki sposób możemy ocenić skalę zjawiska, które określamy jako zakwit sinic oraz zobaczyli miejsca występowania zakwitów (zdjęcia satelitarne). Uczestnikom projektu zaprezentowano nowoczesną aparaturę badawczą wykorzystywaną w badaniach morza na statkach. Zaprezentowano także unikatową kolekcję piasków z plaż zebranych w różnych częściach świata.

 

Zapraszamy do galerii!

Znajdziesz nas tutaj