Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Fizyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk
Pokaz doświadczeń fizycznych

Pokaz doświadczeń fizycznych

Dnia 25. 01. 2019 r. w Instytucie Fizyki Akademii Pomorskiej w Słupsku odbył się pokaz doświadczeń fizycznych. W pokazach uczestniczyli uczniowie klas 3a i 3 b Gimnazjum Akademickiego oraz IV Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku. Zajęcia zostały zorganizowane przez dr Annę Kamińską, a pokazy poprowadził mgr Waldemar Pająk.

Doświadczenia dotyczyły Ruchu drgającego i fal mechanicznych. Zobaczyliśmy, jak zmienia się okres drgań w zależności od długości wahadła, co to jest rezonans, w jaki sposób rozchodzą się fale, jak powstaje fala stojąca, fale poprzeczne i podłużne, jak wahadło rysuje figury Lissajous. Na koniec p. Pająk pokazał figury Chladniego dla płytki kwadratowej, okrągłej i trójkątnej.

Figury Chladniego są to regularne figury tworzone przez drobinki materiału stałego (np. piasek, sól lub opiłki korka), gromadzące się w węzłach fali stojącej na drgającej sprężystej płytce. Kształt i liczba obszarów węzłów i strzałek zależy od częstotliwości siły wymuszającej drgania i od częstości drgań własnych płytki. Udało nam się zobaczyć kilka różnych kształtów.

Link do fotogalerii z wydarzenia.

Znajdziesz nas tutaj