Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Zoologii

Tematyka badawcza :

  1. Ocena i ochrona zasobów fauny Pomorza
  2. Struktura i funkcjonowanie wybranych populacji zwierzęcych

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na badaniach faunistyczno-ekologicznych wybranych taksonów i taksonocenoz: skład gatunkowy i ekologia zgrupowań chrząszczy epigeicznych Słowińskiego Parku Narodowego i agrocenoz Pomorza; badania rozmieszczenia i liczebności lęgów populacji ptaków oraz ich zimowania na Pomorzu Środkowym; badania nad rozmieszczeniem i ochroną płazów na Pomorzu.

 

Pracownicy :

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Aleksandrowicz Oleg | 59 84 05 437 | nr pok. 221 | oleg.aleksandrowicz@apsl.edu.pl

dr hab. Ovcharenko Mykola, prof. AP | 59 84 05 437 | nr pok. 214a | mykola.ovcharenko@apsl.edu.pl

dr hab. Hetmański Tomasz, prof. AP | 59 84 05 359 | nr pok. 223 | tomasz.hetmanski@apsl.edu.pl

dr Tkachenko Halyna | 59 84 05 360 | nr pok. 226 | halyna.tkachenko@apsl.edu.pl

dr Konrad Wiśniewski | 59 84 05 360 | nr pok. 223 | konrad.wisniewski@apsl.edu.pl

 

Znajdziesz nas tutaj