Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Fizjologii Zwierząt i Kosmetologii

Tematyka badawcza

  1. Ocena i ochrona zasobów fauny Pomorza
  2. Struktura i funkcjonowanie wybranych populacji zwierzęcych

Działalność naukowa Zakładu koncentruje się na badaniach faunistyczno-ekologicznych wybranych taksonów i taksonocenoz: skład gatunkowy i ekologia zgrupowań chrząszczy epigeicznych Słowińskiego Parku Narodowego i agrocenoz Pomorza; badania rozmieszczenia i liczebności lęgów populacji ptaków oraz ich zimowania na Pomorzu Środkowym; badania nad rozmieszczeniem i ochroną płazów na Pomorzu.

Pracownicy :

Kierownik zakładu
dr hab. Kurhaluk Natalia, prof. AP | 59 84 05 360 | nr pok. 226 | natalia.kurhaluk@apsl.edu.pl

dr Brzeziński Piotr | nr pok. 110 | piotr.brzezinski@apsl.edu.pl

mgr Jagodzińska Mirosława - pracownik inżynieryjno-techniczny | 59 84 05 360 | nr pok. 226 | miroslawa.jagodzinska@apsl.edu.pl

mgr Cywińska Ewelina | nr pok. 208

Znajdziesz nas tutaj