Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Ekologii

Tematyka badawcza :

W Zakładzie Ekologii prowadzone są hydrochemiczne i hydrobiologiczne badania jezior, rzek i brzegowej strefy morza na Pomorzu Środkowym. W jeziorach przymorskich oraz w jeziorach Pojezierza Pomorskiego badany jest obieg pierwiastków biogenicznych, produkcja pierwotna i dekompozycja materii organicznej, skład i ekologiczna rola zespołów mikroorganizmów, planktonu, bentosu i zespołów poroślowych, oraz skład parazytofauny ryb. W rzekach Pomorza prowadzone są badania transportu i transformacji substancji biogenicznych oraz hydrobiologiczne badania specyficznych siedlisk rzecznych, takich jak źródliska, odcinki zurbanizowane, odcinki renaturyzowane, starorzecza i ujścia rzeczne. W strefie brzegowej Morza Bałtyckiego prace dotyczą wzrostu i odżywiania się pierwotniaków oraz składu i rozmieszczenia zoobentosu. Ponadto we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim w Gdyni prowadzone są badania roli estuariów w retencji i modyfikacji ładunków substancji biogenicznych niesionych rzekami oraz badania funkcjonowania ekosystemów zalewów Wiślanego i Szczecińskiego.

 

 

Pracownicy :

Kierownik zakładu
dr hab. Jarosiewicz Anna, prof. AP | 59 84 05 334 | nr pok. 115 | anna.jarosiewicz@apsl.edu.pl

dr Morka Dorota | 59 84 05 343 | nr pok. 111 | dorota.morka@apsl.edu.pl

dr Wielgat-Rychert Magdalena | 59 84 05 421 | nr pok. 11 | magdalena.wielgat-rychert@apsl.edu.pl

dr hab. Rychert Krzysztof, prof. AP | 59 84 05 421 | nr pok. 12 | krzysztof.rychert@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj