Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

dr Agnieszka Parzych

Specjalność: chemia organiczna, ochrona środowiska

Tematyka badawcza :

  • Przepływ składników w układzie gleba-woda-roślina w ekosystemach śródleśnych nisz źródliskowych. Skład chemiczny różnych gatunków roślin w aspekcie ich odżywiania. Związek pomiędzy jakością środowiska, a wielkością produkowanej biomasy
  • Badania nad akumulacją i rozmieszczeniem makro- i mikroskładników w igliwiu rodzaju Pinus i Picea
  • Badania bioindykacyjne roślinności wskaźnikowej. Zaburzenia relacji między składnikami wskutek oddziaływania różnych czynników 

Kontakt :

Tel : 59 84 05 347
E-Mail : agnieszka.parzych@apsl.edu.pl

 

Dokumenty :

Znajdziesz nas tutaj