Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Chemii Środowiskowej

 

Tematyka badawcza :

Wiodącą tematyką badawczą Zakładu są hydrochemiczne badania wód powierzchniowych, których celem jest określenie i wyjaśnienie szeregu przemian biochemicznych zachodzących w środowisku wodnym pod wpływem czynników antropogenicznych. W latach 1976-1980 prowadząc badania eksperymentalne w basenach z hodowlanym rybami wyznaczono współczynniki ładunku substancji biogenicznych wprowadzanych do zbiornika wodnego w przeliczeniu na 1 kg biomasy ryb. Współczynniki te służą między innymi do określania bezpiecznej, niezagrażającej środowisku biomasy ryb jaką można hodować w sposób przemysłowy w określonych zbiornikach wodnych. W oparciu o uzyskane doświadczenia, zespół naukowy Zakładu jako jeden z nielicznych w kraju rozpoczął badania nad wpływem sadzowej hodowli pstrągów na zanieczyszczenie środowiska wodnego. Wyniki tych badań wykazały niezbicie negatywne zmiany chemiczne i bakteriologiczne, powodujące przyśpieszoną eutrofizację tych ekosystemów wodnych. W wyniku publikowania tego problemu i nagłaśniania go na szeregu spotkaniach z ludźmi odpowiadającymi za ochronę środowiska, wydano zakaz prowadzenia sadzowej hodowli ryb w jeziorach.
 

Pracownicy :

Kierownik zakładu
dr hab. inż. Astel Aleksander, prof. AP | 59 84 05 422 | nr pok. 124 | aleksander.astel@apsl.edu.pl

dr inż. Antonowicz Józef | 59 84 05 386 | nr pok. 127 | jozef.antonowicz@apsl.edu.pl

dr Bigus Katarzyna | 59 84 05 423 | nr pok. 120 | katarzyna.bigus@apsl.edu.pl

dr Parzych Agnieszka | 59 84 05 347 | nr pok. 123 | agnieszka.parzych@apsl.edu.pl

mgr Stec Marcin | 59 84 05 423 | nr pok. 120 | marcin.stec@apsl.edu.pl

Paulina Piskuła - Technik | 59 84 05 423 | nr pok. 119 | paulina.piskula.apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj