Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Botaniki i Ochrony Przyrody

Tematyka badawcza

  1. Ekologia i biologia populacji wybranych gatunków roślin
  2. Antropogeniczne przekształcenia flory i roślinności
  3. Zmienność i taksonomia roślin naczyniowych oraz porostów
  4. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów mokradłowych
  5. Ochrona i zarządzanie zasobami przyrody

Pracownicy :

Kierownik zakładu
dr hab. Sobisz Zbigniew, prof. AP | 59 84 05 346 | nr pok. 232 | zbigniew.sobisz@apsl.edu.pl

dr hab. inż. Osadowski Zbigniew, prof. AP | 605 312 236 | nr pok. 116 | zbigniew.osadowski@apsl.edu.pl

dr Zduńczyk Anna | 59 84 05 361 | nr pok. 10 | anna.zdunczyk@apsl.edu.pl

dr Truchan Mariola | 59 84 05 361 | nr pok. 229 | mariola.truchan@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj