Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Instytut Biologii i Ochrony Środowiska

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Zakład Biologii Eksperymentalnej

Tematyka badawcza :

  1. Bioindykacja stanu czystości wód śródlądowych i morskich
  2. Zmienność cytogenetyczna i fizjologiczna wybranych gatunków roślin

Zakład Biologii Eksperymentalnej prowadzi badania w zakresie hydromikrobiologii, które koncentrują się na: określeniu roli bakterii w procesie dekompozycji i transformacji materii organicznej przez bakteriocenozę, badaniu roli bakterioneustonu w funkcjonowaniu błony powierzchniowej, określeniu skażenia sanitarnego głównie morskiej strefy akumulacyjno - zalewowewej.

 

Pracownicy :

Kierownik zakładu
prof. dr hab. Mudryk Zbigniew | 59 84 05 404 | nr pok. 220 | zbigniew.mudryk@apsl.edu.pl

dr Perliński Piotr | 59 84 05 432 | nr pok. 216 | piotr.perlinski@apsl.edu.pl

dr Zdanowicz Marta | 59 84 05 432 | nr pok. 217 | marta.zdanowicz@apsl.edu.pl

Woźniak Krzysztof - pracownik inżynieryjno-techniczny | 59 84 05 432 | nr pok. 226 | krzysztof.wozniak@apsl.edu.pl

Znajdziesz nas tutaj